Słownik meblarski

Wymiar w świetle ościeży

Wymiar w świetle ościeży – wymiar określający szerokość i wysokość w świetle ościeży (otworze budowlanym). Podając ten wymiar nie uwzględniamy szerokości i wysokości wyrobu stolarki budowlanej.

W wykazach stolarki budowlanych zawartych w projektach budowlanych wymiar w świetle ościeży oznaczony symbolem:

  • So dla szerokości w świetle ościeży,
  • Ho dla wysokości w świetle ościeży.

Wymiar w świetle ościeży można również znaleźć na rzutach rysunków budowlanych na liniach wymiarowych obok otworów okiennych i drzwiowych oraz na osiach otworów okiennych.

Zgodnie z zasadami rysunku budowlanego jednostką wymiarów w świetle ościeży jest cm.