Słownik meblarski

Wymiar w świetle ościeżnicy

Wymiar w świetle ościeżnicy – wymiar określający szerokość i wysokość w świetle ościeżnicy. Podając ten wymiar nie uwzględniamy szerokości ramiaków skrzydeł okiennych. W wykazach stolarki budowlanych zawartych w projektach budowlanych oznaczony jest symbolem S dla szerokości w świetle ościeżnicy oraz H dla wysokości w świetle ościeżnicy.

Wymiar w świetle ościeżnicy można również znaleźć na rzutach rysunków budowlanych na osiach otworów drzwiowych. Jednostką wymiarów w świetle ościeżnicy jest cm, zgodnie z zasadami rysunku budowlanego.