Słownik meblarski

Wymagania techniczne

Wymagania techniczne – dokument stanowiący uzupełnienie dokumentacji technicznej. Stanowi zestawienie kluczowych wymagań, relewantnych dla jakości produkowanego wyrobu, których z różnych względów albo nie pokazano na rysunkach technicznych, albo nie było to możliwe.

Co powinny uwzględniać wymagania techniczne?

W swojej strukturze dokument ten powinien zawierać:

  • zestawienie norm dotyczących projektowanego mebla,
  • opis miejsca (kuchnia, jadalnia, salon itp.) oraz warunków klimatycznych (zazwyczaj przedział temperatury otoczenia i wilgotności względnej powietrza) użytkowania,
  • wymagania jakościowe dla użytych materiałów (wskazanie dopuszczalnych wad i określenie kryteriów dla powtarzalnych układów np. barwy drewna) ze wskazaniem stosownych norm materiałowych oraz świadectw jakości),
  • wymagania dotyczące dokładności wykonania z włączeniem jakości połączeń, grubości spoin klejowych i ich barwy, luzów części ruchomych, parametrów wykończenia krawędzi elementów (fazowania, zaokrąglenia), układu i rysunku drewna na sąsiadujących elementach itp.

Czego dotyczą wymagania techniczne?

Zwykle kryteria wymagań dotyczących dokładności wykonania różnicuje się dla:

  • powierzchni frontowych, powierzchni zewnętrznych, powierzchni wewnętrznych i powierzchni niewidocznych,
  • wymagań w zakresie zamocowania, działania i wykończenia powierzchni okuć,
  • wymagań dotyczących pakowania, magazynowania i transportu.

Źródło: Smardzewski J. (2008), Projektowanie mebli, Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne, Poznań.