Słownik meblarski

Wykonywanie rzeźby

Wykonywanie rzeźby – proces rzeźbienia można podzielić na trzy etapy: przygotowanie drewna, wykonywanie rzeźby, wykończenie. Rzeźba w drewnie ma kilka odmian.

Rzeźbienie najczęściej rozpoczyna się od naniesienia na drewno rysunku ornamentu, jaki ma być wyrzeźbiony. Rysunek można przenosić przez kalkę lub, dla większej liczby takich samych ornamentów, za pomocą specjalnych wzorników. Przygotowany w ten sposób element zostaje unieruchomiony przez zamocowanie go do stołu rzeźbiarskiego. W produkcji mebli funkcję tę spełnia strugnica stolarska.

Rzeźbienie polega na wycinaniu linii konturowych rysunku oraz na wycinaniu tła za pomocą dłut o odpowiednio dobranych kształtach. Po wykonaniu rzeźby konieczne jest przeprowadzenie wykończenia rzeźby.

Źródło: Szczuka J., Żurowski J. (1999), Materiałoznawstwo przemysłu drzewnego, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa.