Słownik meblarski

Współczynnik sztywności połączeń kątowych

Współczynnik sztywności połączeń kątowych – stosunek momentu zginającego Mg siły F do odkształcenia kątowego (wyrażonego w radianach), wywołanego działaniem tego momentu.

Źródło: Swaczyna I., Swaczyna M. (1993), Konstrukcje mebli, cz. 2, Wydawnictwo szkolne i pedagogiczne.