Słownik meblarski

Współczynnik izolacyjności akustycznej

Współczynnik izolacyjności akustycznej (Rw) – dotyczy przegrody (np. okna, ścian, drzwi), jest wyrażany w decybelach (dB) i określa wartość redukcji hałasu, którego źródło znajduje się poza przegrodą.

Im większa wartość współczynnika, tym lepsza izolacyjność akustyczna wyrobów stolarki budowlanej.

Źródła:

  • PN-EN 14351-1+A2:2016-10 Okna i drzwi – Norma wyrobu, właściwości eksploatacyjne. Część 1: Okna i drzwi zewnętrzne bez właściwości dotyczących odporności ogniowej i/lub dymoszczelności
  • PN-B-02151-3:2015-10 Akustyka budowlana – Ochrona przed hałasem w budynkach – Część 3: Wymagania dotyczące izolacyjności akustycznej przegród w budynkach i elementów budowlanych