Słownik meblarski

Wrota

Wrota – ruchoma część ściany izolującej umożliwiająca komunikację oraz transport przedmiotów wielkowymiarowych.

Wrota składają się z ościeżnicy i z jednego lub więcej skrzydeł, albo z samych skrzydeł osadzonych w otworze budowlanym, przy czym szerokość jednego skrzydła wynosi powyżej 1.200 mm. Występują w konstrukcji deskowej lub klepkowej oraz z naświetlem.

Źródła:

  • PN-B-91000:1996 Stolarka budowlana. Terminologia.
  • Swaczyna I., Swaczyna M. (1993), Konstrukcje mebli, cz. 2, Wydawnictwo szkolne i pedagogiczne.