Słownik meblarski

Wrąb

Wrąb – wycięcie konstrukcyjne w elemencie, którego dwie płaszczyzny ograniczające tworzą między sobą kąt 90o lub zbliżony do 90o. Zaprojektowana szczelina w konstrukcji wyrobu we wrębie, umożliwiająca otwieranie i zamykanie skrzydeł to tzw. luz wrębowy.

Źródło: PN-B-91000:1996 Stolarka budowlana. Terminologia.