Słownik meblarski

Wkręt do płyty wiórowej

Wkręty do płyty wiórowej – specjalnie skonstruowane wkręty o cieńszym rdzeniu, które mogą być wielokrotnie wkręcane i wykręcane z płyt bez ich uszkodzenia.

Wkręt do drewna a wkręt do płyty wiórowej

Zwykłe wkręty do drewna (mające gruby rdzeń i duży kąt zwoju gwintu) po kilkukrotnym wkręceniu (i wykręceniu) w płytę wiórową wykruszają miejsca zaczepienia gwintu, osłabiając połączenie lub niszczące je całkowicie.

Wkręty do płyt mają następujące cechy:

  • są nagwintowane na całej długości rdzenia,
  • średnica rdzenia wynosi 0,5-0,75 średnicy rdzenia wkrętu do drewna,
  • kąt zwoju gwintu jest mniejszy od kąta zwoju gwintu wkręta do drewna,
  • zdolność utrzymania wkrętu w kierunku równoległym do powierzchni płyty (w porównaniu z odpowiednimi zdolnościami utrzymania wkrętu do drewna) jest znacząco większa, jeszcze większa jest zdolność w kierunku prostopadłym,
  • opór przy wykręcaniu wkrętu w kierunku prostopadłym i równoległym do powierzchni płyty wynosi odpowiednio ok. 35% i ok. 50% oporów przy wykręcaniu wkrętu do drewna.

Czym charakteryzują się wkręty do płyty wiórowej?

Potrzebną wytrzymałość uzyskuje się przez hartowanie, a zmniejszenie oporu przy wkręcaniu osiąga się poprzez powlekanie zwojów gwintu tworzywem sztucznym. Ważna jest także średnica otworu prowadzącego – otworu nawierconego dla wkręta. Dla płyt wiórowych przyjmuje się 0,6-0,8 średnicy rdzenia, a dla drewna sosnowego 0,4-0,7 średnicy rdzenia.