Słownik meblarski

Witryna

Witryna (fr. vitrine) – szafka oszklona, stojąca na podłodze lub w formie nastawy na innym meblu. Przeznaczona jest głównie do przechowywania i eksponowania szkła, porcelany itp.

Pojawiła się ok. połowy XVIII wieku we Francji i Anglii w związku z rozpowszechnieniem kolekcjonerstwa. Witryna była modna szczególnie na początku XIX wieku.

Termin używany synonimicznie z nazwą serwantka. Witrynę właściwie powinno nazywać się szafką oszkloną od frontu i ściany tylnej lub ze wszystkich czterech stron.

Źródło: Grzeluk I. (1998), Słownik terminologiczny mebli, Ośrodek dokumentacji zabytków. Ministerstwo Kultury i Sztuki.