Słownik meblarski

Wady powłok malarsko-lakierniczych

Wady powłok malarsko-lakierniczych – mogą być spowodowane złą jakością materiału, niedostatecznym przygotowaniem podłoża lub nieodpowiednią technologią noszenia, suszenia i uszlachetniania powłok.

Najczęściej ta sama przyczyna powoduje kilka podobnych następstw w razie stosowania różnych materiałów i odmiennych sposobów wykończania powierzchni. Wady powłok malarsko-lakierniczych, a przynajmniej ich większość, nie mogą być usunięte z powłoki, dlatego tym bardziej należy unikać ich powstawania.

Dlaczego powstają wady powłok malarsko-lakierniczych?

W zależności od rodzaju wady przyczyny ich powstawania są następujące:

1. Zbielenie powłok przezroczystych:

 • zbyt niska temperatura w pomieszczeniach lakierni,,
 • zbyt niska temperatura lakieru i podłoża,
 • przeciągi w lakierni,
 • woda w lakierze lub w powietrzu sprężonym dostarczonym do pistoletu natryskowego,
 • zbyt duża wilgotność powietrza w lakierni,
 • za duża wilgotność podłoża.

2. Pęcherzyki powietrza w powłoce lakierowej:

 • lakier za gęsty,
 • zbyt wysoka temperatura suszenia powłoki,
 • za gruba warstwa lakieru,
 • zbyt lotny rozpuszczalnik.

3. Powłoka nie twardnieje:

 • niewłaściwa jakość lakieru,
 • zły dobór lakieru do wypełniaczy porów i podkładu.

4. Niedostateczna przyczepność powłoki do podłoża:

 • podłoże zbyt wilgotne,
 • wilgotność powietrza za duża,
 • powłoka za gruba,
 • wypełniacze porów niewłaściwie dobrane do lakieru.

5. Zbyt powolne utwardzanie powłoki:

 • za dużo plastyfikatora w lakierze,
 • nadmiar par rozpuszczalników i rozcieńczalników w powietrzu.

6. Zacieki:

 • za mała odległość dyszy pistoletu natryskowego od podłoża,
 • za gruba warstwa jednorazowo nanoszonego lakieru,
 • rozcieńczalnik złej jakości,
 • za mała lepkość materiału lakierniczego,
 • źle wypoziomowane pręty wózka do przetrzymywania elementów podczas suszenia powłoki.

7. Zmarszczenia powłoki (mora):

 • za duża lepkość lakieru,
 • za szybkie suszenie powłoki,
 • za duży przewiew powietrza podczas suszenia powłok,
 • za niska temperatura powietrza w lakierni,
 • za niska temperatura elementu i lakieru.

8. Wklęśnięcia i otwory:

 • podłoże zabrudzone olejem lub innym tłuszczem,
 • za szybki przebieg suszenia,
 • niedostatecznie wysuszony roztwór barwnika,
 • przeciągi w lakierni.

9. Wsychanie lakieru w podłoże:

 • niedostateczne zapełnienie porów w wykończeniu przezroczystym,
 • niedostateczne wysuszenie wypełniaczy porów,
 • za duży nacisk wywierany podczas szlifowania lub polerowania,
 • za gruba powłoka.

10. Niedostateczny połysk powłoki; zielone i białe smugi:

 • podłoże zbyt wilgotne,
 • powietrze w lakierni za wilgotne,
 • niedostatecznie wysuszony barwnik,
 • za duża ilość rozcieńczalnika lub rozpuszczalnika.

11. Niedostateczna twardość powłoki; trudności w przeprowadzaniu szlifowania:

 • za mała ilość utwardzacza w lakierach chemoutwardzalnych,
 • niedostateczne wymieszanie komponentów,
 • materiał lakierniczy złej jakości,
 • temperatura pomieszczeń lakierni zbyt niska.

Źródło: Dziedzicki Mirosław, Wykończenie powierzchni drewna 742[01].Z2.03. Poradnik dla ucznia, Instytut Technologii Eksploatacji – Państwowy Instytut Badawczy, Radom 2007. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Kategoria: