Słownik meblarski

Usytuowanie schodów

Usytuowanie schodów – miejsce występowania schodów. W zależności od miejsca usytuowania schody dzielimy na:

  • wewnętrzne – występują wewnątrz budynku, bez względu na jego charakter użytkowy,
  • zewnętrzne – usytuowane na zewnątrz budynku, np. schody wejściowe do domu,
  • terenowe – usytuowane na zewnątrz, które łączą różne poziomy terenu.

Źródło: Hyks P., Schody, Arkady, 1984.