Słownik meblarski

Technologiczne przygotowanie produkcji

Technologiczne przygotowanie produkcji – odbywa się na poziomie zarządu, a więc na szczeblu biur, oraz w oddziałach produkcyjnych czyli komórkach ruchu. Poprzedza ono zawsze proces wykonawczy i jest przeprowadzane każdorazowo przed uruchomieniem produkcji nowego asortymentu mebli.

W przemyśle meblarskim nowe wzory mebli powstają w działach rozwoju produktu (dawniej takie wzory powstawały w Ośrodku Badania Rozwoju Meblarstwa oraz w Instytucie Wzornictwa Przemysłowego). Jednostki te, opracowując nowy wzór mebli, sporządzają rysunki projektowanego wyrobu oraz jego model, a następnie przeprowadzają badania wytrzymałościowe modelu. Po uzyskaniu pozytywnych wyników badań mebel może być przyjęty do produkcji.

Co składa się na technologiczne przygotowanie produkcji?

Technologiczne przygotowanie produkcji składa się z wielu prac, z których w biurach technologicznych wykonuje się:

  • rysunki techniczne,
  • normy zakładowe,
  • schematy przebiegu procesu technologicznego,
  • instrukcje technologiczne,
  • projekty oprzyrządowań produkcyjnych.

W oddziałach produkcyjnych odbywa się przygotowywanie narzędzi, oprzyrządowań i obrabiarek.

Źródło: Prządka W., Szczuka J. (1996), Technologia meblarstwa, część 2, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa.