Słownik meblarski

Sztywność

Sztywność – określana jest jako zdolność połączenia do przeciwstawiania się odkształceniu wywołanemu obciążeniem zewnętrznym. Podczas badań połączeń można określić współczynnik sztywności połączeń kątowych.

Źródło: Swaczyna I., Swaczyna M. (1993), Konstrukcje mebli, cz. 2, Wydawnictwo szkolne i pedagogiczne.