Słownik meblarski

Szafka

Szafka – zespół spełniający funkcję pojemnika w meblach skrzyniowych i meblach szkieletowych, np. szafka biurka, szafka sekretarzyka (w regale) itp.

Źródło: BN-87/7140-01 – Meble. Elementy, podzespoły i zespoły. Terminologia.