Słownik meblarski

Szablon kroju

Szablon kroju – szablony kroju wykonuje się najczęściej z kartonu lub tworzywa sztucznego w celu przygotowywania tzw. układów kroju, ponadto służą one do wykonania rysunków układów krojów i do sprawdzania jakości wykrojów formatek.

Szablony przemysłowe opracowuje się na podstawie rysunku siatki stopniowania szablonów podstawowych. Krawędzie i naroża szablonów winny być ostemplowane w celu stwierdzenia ewentualnego ich uszkodzenia. Szablony powinny mieć znaki montażowe – tzw. nacinki kontrolne i oznaczenia linii prostej nitki osnowy w tkaninie lub kolumienek oczek w dzianinie oraz nazwę wyrobu/podzespołu.

Komplet szablonów kroju jest to zbiór szablonów, przy pomocy których można wykroić wszystkie elementy (formatki) podzespołu danego wyrobu (np. wszystkie formatki pokrowca materaca). Układy szablonów wykonuje się także w celu ustalenia norm zużycia materiału, wykonania wzorca, według którego sporządza się rysunki kroju w krojowni.