Słownik meblarski

Suszenie drewna

Suszenie drewna – polega na obniżeniu jego wilgotności do wartości wymaganych podczas dalszego zamierzonego przerobu lub wartości związanych z warunkami, w jakich będzie się znajdował wyrób z tego drewna w okresie użytkowania.

Wilgotność drewna obniża się zwykle przez odparowanie nadmiaru wody w wyniku doprowadzenia energii cieplnej. Ze względu na sposób doprowadzania ciepła do suszonego materiału rozróżnia się metody suszenia:

  • metoda suszenia kontaktowa,
  • metoda suszenia konwekcyjna,
  • metoda suszenia radiacyjna,
  • metoda suszenia dielektryczna.

Znane są także, choć rzadziej stosowane w praktyce, podciśnieniowe metody suszenia drewna i suszenie w wyniku odwirowania.

Źródło: Prażmo J., Stolarstwo, część 1, WSiP, Warszawa, 1997.