Słownik meblarski

Stateczność

Stateczność – ocena stateczności jest najistotniejszą częścią badań jakościowych na gotowym wyrobie. Jej utrata może bezpośrednio zagrozić życiu lub zdrowiu użytkownika. Znane są m.in. przypadki utraty stateczności mebli dziecięcych, szczególnie komód, w których przebieg wydarzeń miał tragiczne skutki.