Słownik meblarski

Środowiskowa Deklaracja Produktu

Środowiskowa Deklaracja Produktu (EPD) – jest niezależnie zweryfikowanym i zarejestrowanym dokumentem, który w wiarygodny sposób przekazuje przejrzyste i porównywalne informacje na temat wpływu produktów na środowisko w całym cyklu życia.

W przypadku, gdy Środowiskowa Deklaracja Produktu jest raportem końcowym, podstawą każdej EPD jest ocena cyklu życia LCA.

EPD jest tak zwaną deklaracją środowiskową typu III, która jest zgodna z normą ISO 14025. Deklarację środowiskową typu III tworzy się i rejestruje w ramach programu, takiego jak Międzynarodowy System EPD®.

Do czego potrzebne jest Środowiskowa Deklaracja Produktu?

Posiadanie EPD jako dobrowolnej deklaracji wpływu cyklu życia produktu na środowisko nie oznacza, że zadeklarowany produkt jest lepszy pod względem środowiskowym od rozwiązań alternatywnych. Publiczny dokument EPD nie zawiera poufnych danych handlowych dotyczących np. własnych procesów produkcyjnych lub partnerów i działań w łańcuchu dostaw.

EPD używa się wyłącznie do przekazywania wyników oceny cyklu życia. Publiczna EPD, publikowana poprzez portal/stronę internetową EPD, nie zawiera żadnych tego typu szczegółów.