Słownik meblarski

Specyfikacja materiałowa

Specyfikacja materiałowa – BOM (Bill of Materials), kompletne struktury lub szablony stanowiące dokładne zestawienia (podsumowania) materiałowe, zawierające najczęściej: fantomy, surowce, odpady, elementy, produkty uboczne, podzespoły i zespoły, a także odpowiednie normy ich zużycia.

Do czego potrzebna jest specyfikacja materiałowa?

Specyfikacja materiałowa stanowi kluczowe źródło informacji dla systemu planowania produkcji, planowania potrzeb materiałowych i rozliczania kosztów materiałowych produktu. Produkty uboczne oraz odpady uwzględnione w specyfikacji sprzyjają poprawnemu kalkulowaniu kosztów postulowanych zleceń produkcyjnych lub poszczególnych pozycji zamówienia klienta.

Jakie są rodzaje specyfikacji materiałowych?

Dla mebli, zależnie od typu ich produkcji, wykorzystuje się następujące typy specyfikacji materiałowych BOM:

  • prosty,
  • wariantowy,
  • wielokrotny,
  • konfigurowalny,
  • jednorazowy.

Zasadniczymi składowymi specyfikacji materiałowej są pozycje materiałowe, jak np.: komponenty magazynowe, komponenty niemagazynowe – często fantomy, dowolne dokumenty (tekstowe, wektorowe, rastrowe).

Źródło: Jerzy Smardzewski, Komputerowo zintegrowane wytwarzanie mebli, PWRiL, Poznań 2007.