Słownik meblarski

Softforming

Softforming – technika polegająca na oklejaniu profilowych wąskich płaszczyzn płyt za pomocą oklejarki, po uprzednim zaokleinowaniu płaszczyzn szerokich.

Do oklejania profili prostych kształtów można używać oklein naturalnych na nośniku z tkanin (np. fizelina). Dzięki temu uzyskuje się zwiększenie elastyczności okleiny, zapobiegające jej pękaniu podczas oklejania.

Jaki klej do softformingu?

Okleiny naturalne przykleja się termoutwardzalnymi klejami mocznikowo-formaldehydowymi. Profile o skomplikowanych kształtach okleja się termoplastycznymi dekoracyjnymi foliami o grubości 0,3-1,2 mm. Stosuje się najczęściej folie PVC.

Na czym polega softforming?

Przed oklejaniem folie wstępnie uplastycznia się termicznie. Następnie przykleja klejami topliwymi, dyspersyjnymi na bazie kopolimerów winylowych, poliuretanowymi i innymi dostosowanymi do właściwości sklejanych materiałów oraz możliwości technicznych urządzeń.

W celu zwiększenia przyczepności folii w procesie oklejania niektórzy producenci pokrywają ich warstwy podłożowe związkami proadhezyjnymi (pimerami) – przede wszystkim silanami (związki krzemu z wodorem), a także cyrkonianami, izocyjanianami i tytanianami.

Na profilowane wąskie płaszczyzny płyt folia jest naprasowywana w specjalnych urządzeniach do oklejania za pomocą odpowiedniego zestawu rolek lub wyprofilowanych klocków.

Źródło: S. Proszyk, Technologia tworzyw drzewnych. Wykończanie powierzchni 2, Warszawa 1999.