Słownik meblarski

Rzeźba w drewnie

Rzeźba w drewnie – rzeźbienie składa się z kilku etapów, którymi są: przygotowanie drewna, wykonywanie rzeźby i wykończenie rzeźby.

Jakie drewno najlepiej nadaje się do rzeźbienia?

Do rzeźbienia najlepiej nadaje się drewno lipy, gruszy, klonu, orzecha, gorzej drewno brzozy i dębu. Wilgotność drewna powinna się wahać w granicach 8-14%.

Drewno przeznaczone do rzeźbienia powinno być wolne od sęków, zawiłości słojów i pęknięć, które to wady w znaczny sposób obniżają jakość rzeźby i utrudniają jej wykonanie.

Jakie są odmiany rzeźby w drewnie?

Rzeźba w drewnie ma kilka odmian. Są to:

  • Rzeźba płaska – rysunek lub tło rzeźby znajduje się na jednym poziomie z płaszczyzną zdobionego elementu. Odmianą tej rzeźby jest rytowanie, nazywane również rzeźbą konturową, która polega na wykonaniu w drewnie linii wgłębionych wg obranego rysunku. Rzeźba konturowa może być wykonywana również na powierzchni wykończonej materiałami lakierniczymi.
  • Rzeźba ażurowa – powstaje przez usuwanie tła wg określonego rysunku.
  • Rzeźba wypukła – rysunek ozdobny wznosi się ponad płaszczyznę, na której został wykonany;
  • Rzeźba okrągła (pełna) – tworzy ozdobne rzeźbione figury oddzielone od tła.

Źródło: Szczuka J., Żurowski J. (1999), Materiałoznawstwo przemysłu drzewnego, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa.