Słownik meblarski

Rzaz

Rzaz – sznit (niem. Schnitt).

1) Szczelina powstała po przecięciu drewna piłą. Jest ona nieco szersza od grubości piły ze względu na rozwarcie jej zębów. Ślady piłowania ręczną piłą (tzw. rysy) są często widoczne w dawnych meblach i mogą być czasami pomocniczym kryterium do datowania mebli. Szczelina w przeciętym kamieniu nazywa się przepiłem.

2) (staropol.) karb , nacięcie.

Źródło: Grzeluk I. (1998), Słownik terminologiczny mebli, Ośrodek dokumentacji zabytków. Ministerstwo Kultury i Sztuki.