Słownik meblarski

Rysunek złożeniowy/zestawieniowy

Rysunek złożeniowy/zestawieniowy – rysunek techniczny przedstawiający szczegółową budowę konstrukcji mebla przygotowywany oddzielnie dla każdego z charakterystycznych poziomów: wyrobu gotowego, zespołów, podzespołów. Dokumentacja złożeniowa stanowi finalnie wielokrotność arkuszy A4.

Co powinien zawierać rysunek złożeniowy/zestawieniowy?

Rysunek złożeniowy wyrobu gotowego powinien przedstawiać wszystkie zespoły, podzespoły i elementy uzupełniające składające się na kompletny mebel, w tym także okucia występujące na poziomie wyrobu gotowego. Rysunki złożeniowe zespołów powinny przedstawiać wszystkie podzespoły oraz elementy je tworzące wraz z okuciami i akcesoriami dodatkowymi występującymi na poziomie zespołu.

Przykładem zespołu może być materac, który składa się z podzespołu pokrowca oraz elementów, takich jak m.in. wykonane z piany poliuretanowej leżysko.

Rysunki złożeniowe podzespołów powinny przedstawiać wszystkie elementy je tworzące wraz ze wskazaniem połączeń meblowych, uzyskanych dzięki zastosowaniu odpowiednich złączy lub łączników.

Przykład rysunku złożeniowego

Specyficznym przykładem rysunku złożeniowego podzespołu jest rysunek szycia pokrowca np. poduchy, w którym wykorzystuje się wiele oznaczeń stosowanych zwykle w przemyśle odzieżowym.

Szczegółową prezentację przyjętych rozwiązań uzyskuje się na rysunkach złożeniowych dzięki stosowaniu pół-przekrojów/przekrojów, wyrwań cząstkowych, bądź szczegółów. Nieodzowne jest także umieszczenie na każdym z rysunków złożeniowych listy elementów.

Źródło: Smardzewski J. (2008), Projektowanie mebli, Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne, Poznań.