Słownik meblarski

Rysunek techniczny

Rysunek techniczny – rysunek techniczny jest graficznym odtworzeniem kształtów przedmiotu (elementu, podzespołu, zespołu czy też gotowego wyrobu) istniejącego lub dopiero będącego w fazie projektu. W rysunku technicznym stosuje się uproszenia umowne, których znajomość pozwala posługiwać się rysunkami w procesie wytwarzania.

Co trzeba wiedzieć, by sporządzić rysunek techniczny?

Sporządzanie rysunku technicznego na projektowany wyrób meblarski łączy się z wyborem odpowiedniej konstrukcji mebla. Sporządzający rysunek techniczny powinien znać warunki techniczne, kształty i wymiary mebla, jego przeznaczenie oraz warunki wykonania mebla.

Kształty i wymiary mebla podaje przyszły użytkownik. Natomiast w przypadku projektowania dla ogółu użytkowników o niesprecyzowanej budowie i wymaganiach, kształty i wymiary ustala projektant. Robi to na podstawie dokumentów normalizacyjnych (norm PN-EN dotyczących wymiarów funkcjonalnych) i/lub atlasów miar człowieka.

Natomiast w produkcji seryjnej, a więc w warunkach produkcji przemysłowej, najczęściej projekty mebli wykonują specjalne jednostki wewnętrzne zakładów produkcyjnych (np. dział rozwoju nowych produktów, wzorcarnia, prototypownia itp.). Mogą to być też zewnętrzne jednostki wyspecjalizowane w opracowywaniu form nowych produktów (biura lub firmy projektowe).

W jakiej skali sporządza się rysunki techniczne?

Projekty trafiają do fabryki mebli w postaci dokumentacji złożonej z rysunków w skali 1:10 i rysunków poszczególnych elementów w skali 1:1.

Źródło: Prządka W., Szczuka J. (1996), Technologia meblarstwa, część 2, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa.