Słownik meblarski

Rysunek ofertowy

Rysunek ofertowy – graficzna prezentacja ogólnej, finalnej postaci mebla z zastosowaniem podziałek pomniejszających. Zwykle na arkuszu w formacie A4, czasem A3.

W przypadku mebli o zmiennej orientacji przestrzennej elementów lub podzespołów, wynikającej z przyjętych funkcjonalności, dopuszcza się przedstawienie wariantów konstrukcji przed i po stosownej transformacji. Do sporządzenia rysunku ofertowego wykorzystuje się możliwie najmniejszą liczbę rzutów prostokątnych (najczęściej pionowy obraz boczny), a ponadto umieszcza się rzut izometryczny.

Na widokach mebla znajdują się wymiary gabarytowe, czasem ważniejsze wymiary funkcjonalne.

Źródło: Smardzewski J. (2008), Projektowanie mebli, Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne, Poznań.