Słownik meblarski

Rozdrabnianie drewna

Rozdrabnianie drewna – rodzaj ręcznej lub mechanicznej obróbki, mającej na celu podzielenie drewna zazwyczaj na drobne części o zbliżonych wymiarach i kształcie, np. wyrabianie zrębków na rębakach.

Źródła:

  • L. Helińska-Raczkowska, Leksykon nauki o drewnie, Poznań 1999.
  • F. Krzysik, Nauka o drewnie, PWN, Warszawa, 1978.