Słownik meblarski

Rozcieńczalnik

Rozcieńczalnik – jako rozcieńczalniki stosuje się najczęściej toluen i ksylen, niektóre gatunki benzyny oraz alkohol etylowy i propylowy.

Do rozcieńczania syntetycznych wyrobów lakierowych używa się specjalnych rozcieńczalników stanowiących kompozycje różnych substancji organicznych, jak alkohole, estry, węglowodory aromatyczne itp.

Źródło: Dziedzicki Mirosław, Wykończenie powierzchni drewna 742[01].Z2.03. Poradnik dla ucznia, Instytut Technologii Eksploatacji – Państwowy Instytut Badawczy, Radom 2007. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Kategoria: