Słownik meblarski

Rodzina produktów

Rodzina produktów – zbiory materiałów o podobnym przeznaczeniu, technologii wytwarzania czy konstrukcji, dla których nie musi istnieć zależność hierarchiczna np. w rodzinie produktów „meble gięte” można wyszczególnić krzesła, fotele, stoły, wieszaki itp.

Podobieństwa grup i rodzin mają trojaki charakter: konstrukcyjny, według kształtu geometrycznego i wymiarów; technologiczny, według kolejności operacji; kostrukcyjno-technologiczny.

Źródło: Jerzy Smardzewski, Komputerowo zintegrowane wytwarzanie mebli, PWRiL, Poznań 2007.