Słownik meblarski

Rodzaje norm pracy

Rodzaje norm pracy – podczas sporządzania norm pracy można wykorzystać różne rodzaje norm pracy, w tym ilościową, statyczną i techniczną.

Norma pracy ilościowa

Określa liczbę wyrobów lub operacji, jaką trzeba wykonać w ściśle podanym czasie; w przemyśle stosowana rzadko, częściej w rzemiośle.

Norma pracy statystyczna

Normę pracy można ustalać porównując je z normami opracowanymi i wypróbowanymi w innym przedsiębiorstwie produkującym podobny wyrób. Opracowane w ten sposób normy pracy to normy statystyczne. Zasadniczą wadą tych norm jest fakt, że nie wprowadzają on do procesu produkcyjnego postępu technicznego i organizacyjnego. Ponadto nie mobilizują pracowników do usprawniania wykonywanej pracy.

Norma pracy techniczna

Ustala się ją na podstawie szczegółowego sprawdzenia ilości pracy możliwej do wykonania, na konkretnych, prawidłowo zorganizowanych stanowiskach roboczych, za pomocą odpowiednich narzędzi oraz najkorzystniejszych metod pracy. Normy takie nazywają się również technicznymi normami pracy i należą do norm analitycznych. Normy te – w przeciwieństwie do norm statystycznych – wprowadzają do procesu produkcyjnego postęp techniczny i organizacyjny oraz mobilizują pracowników do usprawniania wykonywanej pracy. Ustalenia technicznej normy pracy można dokonać za pomocą chronometrażu i fotografii dnia roboczego oraz na podstawie tablic normatywnych.

Źródło: Prządka W., Szczuka J. (1996), Technologia meblarstwa, część 2, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa.