Słownik meblarski

Restauracja mebli

Restauracja mebli (prace restauratorskie) – działania mające na celu wyeksponowanie wartości artystycznych i estetycznych zabytku, w tym, jeżeli istnieje taka potrzeba, uzupełnienie lub odtworzenie jego części, oraz dokumentowanie tych działań.

Czym różni się restauracja mebli od renowacji?

Restauracja w odróżnieniu od renowacji mebli polega na:

  • wyeksponowaniu walorów danego obiektu,
  • przywróceniu go do dawnej świetności,
  • wyeksponowaniu elementów dekoracyjnych charakterystycznych dla epoki, w której powstał dany zabytek.

W czasie restauracji możliwe jest również odtworzenie uszkodzonego elementu.

Prace restauratorskie tak jak w przypadku prac konserwatorskich zakończone są sporządzeniem dokumentacji podejmowanych działań.

Źródło: Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.