Słownik meblarski

Reologia

Reologia – dział mechaniki, zajmujący się zmianami naprężeń i odkształceń materiału (drewna) wraz z upływem czasu. Głównie pełzanie (płynięcie) i relaksacja naprężeń.

Źródła:

  • L. Helińska-Raczkowska, Leksykon nauki o drewnie, Poznań 1999.
  • F. Krzysik, Nauka o drewnie, PWN, Warszawa, 1978.