Słownik meblarski

Renowacja mebli

Renowacja mebli – działania mające na celu odświeżenie lub odnowienie w szczególności warstwy wykończeniowej lub powierzchni zewnętrznych mebli. Określeniem renowacja często nazywane są prace o charakterze restauratorskim.

Czym różni się renowacja mebli od konserwacji?

Konserwacja mebli w odróżnieniu od renowacji ma na celu wyłącznie zabezpieczenie danego obiektu przed zniszczeniem lub czynnikami wpływającymi na jego degradację (czynniki abiotyczne oraz czynniki biotyczne). Służy także utrwaleniu substancji zabytku, przy jednoczesnym dokumentowaniu podejmowanych działań (dokumentacja konserwatorska).

Prace konserwatorskie, tak jak w przypadku restauratorskich, kończą się sporządzeniem dokumentacji podejmowanych działań.

Czym różni się renowacja od restauracji?

Restauracja mebli w odróżnieniu od renowacji polega na wyeksponowaniu walorów danego obiektu, przywróceniu go do dawnej świetności, wyeksponowaniu elementów dekoracyjnych charakterystycznych dla epoki, w której powstał dany zabytek. W czasie restauracji możliwe jest również odtworzenie uszkodzonego elementu.

Prace restauratorskie, tak jak w przypadku prac konserwatorskich, zakończone są sporządzeniem dokumentacji podejmowanych działań.

Źródło: Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.