Słownik meblarski

Ramiak

Ramiak – 1) Element składowy ramy. W zależności od usytuowania może być ramiak wzdłużny, poprzeczny, środkowy itp.

2) Element ramy skrzydła okiennego lub drzwiowego. Wyróżniamy ramiaki poziome (górny i dolny), ramiaki pionowe (prawy i lewy). W konstrukcji skrzydeł okiennych i drzwiowych mogą występować również tzw. ramiaki środkowe.

Źródła:

  • BN-87/7140-01 – Meble. Elementy, podzespoły i zespoły. Terminologia.
  • PN-B-91000:1996 Stolarka budowlana. Terminologia.