Słownik meblarski

Punkt rosy

Punkt rosy – temperatura, w której przy ochładzaniu wilgotnego powietrza zaczyna się kondensacja zawartej w powietrzu wody. Powstaje rosa na powierzchni ciał stałych.

Kondensacja – proces przemiany fazowej, w którym gaz przechodzi w stan skondensowany (ciekły lub stały) wskutek oziębienia lub sprężenia (łac. condensatio – zagęszczanie).

Źródła:

  • L. Helińska-Raczkowska, Leksykon nauki o drewnie, Poznań 1999.
  • F. Krzysik, Nauka o drewnie, PWN, Warszawa, 1978.