Słownik meblarski

Przymyk

Przymyk – miejsce styku dwóch skrzydeł lub skrzydła z ościeżnicą. Zapewnia uszczelnienie w miejscu styku skrzydeł okiennych lub drzwiowych oraz skrzydła z ościeżnicą wyrobów stolarki budowlanej.

Źródło: PN-B-91000:1996 Stolarka budowlana. Terminologia.