Słownik meblarski

Przylga

Przylga – część profilu skrzydła, nakładająca się na współpracujący element lub zespół. Przylga zapewnia zatem większą powierzchnię przylegania.

Szczelina występująca między płaszczyznami przylegania to tzw. szczelina przylgowa. Skrzydło, które posiada przylgę to skrzydło przylgowe. Obecnie dużą popularnością zyskują tzw. skrzydła bezprzylgowe.

Źródło: PN-B-91000:1996 Stolarka budowlana. Terminologia.