Słownik meblarski

Przygotowanie wyrobów dwuskładnikowych

Przygotowanie wyrobów dwuskładnikowych – coraz więcej nowoczesnych materiałów malarsko-lakierniczych dostarcza się użytkownikowi w postaci dwóch składników w dwóch oddzielnych opakowaniach, które przed użyciem wymagają zmieszania w odpowiednich proporcjach określonych instrukcją.

Należy materiały malarsko-lakiernicze przenieść z magazynu chłodnego do magazynu podręcznego o temperaturze 18-25˚C celem podgrzania lakieru. Po wymieszaniu należy odważyć żądane ilości podstawowego materiału i utwardzacza, po czym stopniowo – dodając utwardzacz – całość dokładnie wymieszać i następnie, po oznaczeniu lepkości, rozcieńczyć odpowiednim rozcieńczalnikiem.

Gdzie należy mieszać materiały chemoutwardzalne?

Materiały chemoutwardzalne należy przygotować w takich ilościach, jakie zostaną zużyte zanim materiał ulegnie zgalareceniu. Materiały chemoutwardzalne mieszamy w naczyniach kwasoodpornych.

Dość istotną sprawą w praktyce lakierniczej jest trafne określenie ilości rozcieńczalnika potrzebnej do uzyskania lepkości roboczej. Ilość ta zależy od lepkości handlowej danego materiału oraz od żądanej lepkości roboczej.

Źródło: Dziedzicki Mirosław, Wykończenie powierzchni drewna 742[01].Z2.03. Poradnik dla ucznia, Instytut Technologii Eksploatacji – Państwowy Instytut Badawczy, Radom 2007. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.