Słownik meblarski

Przygotowanie materiałów jednoskładnikowych

Przygotowanie materiałów jednoskładnikowych – z chłodnego magazynu materiały malarsko-lakiernicze powinny być przeniesione do pomieszczenia (magazyn podręczny) o temperaturze 18-25˚C (używanie materiałów o niskiej temperaturze jest niedopuszczalne i daje złe efekty).

Następną czynnością jest otwarcie opakowania – należy używać narzędzi nie powodujących iskrzenia. Po otwarciu należy z powierzchni materiału usunąć kożuch, jeżeli się wytworzył.

Do czego służy Kubek Forda?

Materiały pigmentowe po usunięciu kożucha muszą być dokładnie wymieszane. Po wymieszaniu materiału należy oznaczyć jego lepkość za pomocą Kubka Forda o średnicy dyszy wypływowej 4 mm, po czym należy go rozcieńczyć do lepkości roboczej wymaganej instrukcją dla danego materiału i metody nanoszenia.

Do rozcieńczenia należy użyć właściwego rozcieńczalnika o temp. 20˚C. Rozcieńczenie należy przeprowadzić stopniowo, dodając rozcieńczalnik przy ciągłym mieszaniu do wymaganej lepkości.

Źródło: Dziedzicki Mirosław, Wykończenie powierzchni drewna 742[01].Z2.03. Poradnik dla ucznia, Instytut Technologii Eksploatacji – Państwowy Instytut Badawczy, Radom 2007. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.