Słownik meblarski

Przeznaczenie schodów

Przeznaczenie schodów – ze względu na przeznaczenie schody dzielimy na:

  • Schody główne – stanowią połączenie komunikacyjne łączące poszczególne kondygnacje w danym budynku.
  • Schody boczne – to obok głównych drugie schody łączące poszczególne kondygnacje w budynku. Wykonuje się je m.in. ze względu na bezpieczeństwo (np. schody ewakuacyjne),
  • Schody wyrównujące – to schody łączące różne poziomy tej samej kondygnacji lub schody łączące pierwszą nadziemną kondygnację z terenem, np. schody zewnętrzne wejściowe).

Źródło: Hyks P., Schody, Arkady, 1984.