Słownik meblarski

Przeciąganie

Nanoszenie wyrobów lakierowych przez przeciąganie – metoda stosowana jest do wykańczania przedmiotów długich o stałym przekroju na całej długości.

Grubość nanoszonej warstwy jest bardzo mała. Wykańczane przedmioty należy przeciągać przez urządzenie kilka razy. Powłokę uzyskuje się dzięki przepychaniu przedmiotu przez otwory zakryte wymiennymi kołnierzami, które wykonane są w ściankach zbiornika wypełnionego lakierem.

Do przepychania przedmiotu służą walce podawcze znajdujące się przed zbiornikiem oraz w jego wnętrzu. Przedmioty należy podawać czoło w czoło. Grubość nanoszonych warstw lakieru można regulować poprzez odpowiedni dobór kołnierzy gumowych, zależnie od poprzecznego przekroju wykańczanych przedmiotów.

Źródło: Dziedzicki Mirosław, Wykończenie powierzchni drewna 742[01].Z2.03. Poradnik dla ucznia, Instytut Technologii Eksploatacji – Państwowy Instytut Badawczy, Radom 2007. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.