Słownik meblarski

Prototyp

Prototyp – model wyroby (mebla, narzędzia, maszyny itp.) wykonany w warunkach produkcyjnych z materiałów docelowych, uwzględniający ponadto charakterystykę technologiczną i strukturę organizacyjną przedsiębiorstwa.

Źródło: Smardzewski J. (2008), Projektowanie mebli, Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne, Poznań.