Słownik meblarski

Promieniowanie słoneczne

Promieniowanie słoneczne – zaliczane jest do czynników abiotycznych; źródłem promieniowania nadfioletowego, mającego wpływ na drewno jest słońce.

Promieniowanie może wywołać zjawisko utleniania, redukcji i depolimeryzacji, co w konsekwencji może doprowadzić do zmian na powierzchni drewna. Zmianie barwy ulegają zarówno uboczne, jak i podstawowe składniki drewna, powodując zmiany powierzchowne np. żółknięcie lub szarzenie materiału drzewnego.

Źródło: Swaczyna I. (1999), Meble. Naprawa i odnowienie, PWRiL.