Słownik meblarski

Projekt wstępny

Projekt wstępny – stanowi wczesną odpowiedź projektanta na cele sformułowane w briefie projektowym. Składa się najczęściej z dokumentów opisowych i graficznych wyjaśniających założony problem projektowy, źródła inspiracji oraz ewolucję pomysłu aż do uzyskania koncepcji.

Przedstawiona koncepcja uwzględnia właściwy kontekst projektu, tj. przeznaczenie oraz docelową grupę użytkowników. Powinna uwzględniać też funkcję, formę, konstrukcję (wraz z propozycją materiałów oraz wykończeń). Często na tym etapie pojawia się także wskazanie wyróżnika rynkowego, dzięki któremu prognozowane jest uzyskanie przewagi konkurencyjnej.

Dodatkowo wynikiem finalnym może być makieta wykonana w podziałce 1:1 lub pomniejszającej.

Źródło: Smardzewski J. (2008), Projektowanie mebli, Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne, Poznań.