Słownik meblarski

Projekt techniczny do prototypowania

Projekt techniczny do prototypowania – zbiór dokumentacji rysunkowej i innych dokumentów o charakterze wykonawczym, dzięki którym możliwe jest przygotowanie prototypu lub serii próbnej. Stanowi końcową fazę procesu projektowania projektu.

Źródło: Smardzewski J. (2008), Projektowanie mebli, Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne, Poznań.