Słownik meblarski

Projekt techniczny do modelowania

Projekt techniczny do modelowania – zbiór rysunków i pozostałych dokumentów dotyczących formy, funkcji, konstrukcji, proponowanych materiałów i wykończeń, na podstawie których możliwe jest wykonanie modelu mebla.

Źródło: Smardzewski J. (2008), Projektowanie mebli, Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne, Poznań.