Słownik meblarski

Program produkcyjny

Program produkcyjny – określona struktura wyrobów, które przedsiębiorstwo zamierza produkować. Przyjmuje postać ilościowego wykazu wyrobów gotowych (np. mebli), określanego często w jednym roku obrotowym, które będą wytwarzane po osiągnięciu przewidywanej zdolności produkcyjnej.

Źródło: Strumiński J., Dolny S., Cegiel E. (1984), Technologiczne projektowanie zakładów mechanicznej obróbki drewna. Część I Zagadnienia ogólnoprojektowe i technologiczne, Skrypty Akademii Rolniczej w Poznaniu (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu), Poznań.