Słownik meblarski

Proces technologiczny

Proces technologiczny – część procesu produkcyjnego, podczas której zmienia się kształt, postać, wymiary lub własności elementów (surowców, materiałów, półfabrykatów), których przeznaczeniem jest wejście w skład gotowego wyrobu (np. mebla).

Źródło: Strumiński J., Dolny S., Cegiel E. (1984), Technologiczne projektowanie zakładów mechanicznej obróbki drewna. Część I Zagadnienia ogólnoprojektowe i technologiczne, Skrypty Akademii Rolniczej w Poznaniu (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu), Poznań.