Słownik meblarski

Proces produkcyjny

Proces produkcyjny – zespół czynności przetwarzania surowców, materiałów lub półfabrykatów w wyroby gotowe (np. meble). Proces produkcyjny obejmuje czynności począwszy od pobrania surowców lub materiałów z magazynu, poprzez czynności technologiczne, transportowe, kontrolne, rejestracyjne itp., aż do przekazania gotowego wyrobu do magazynu.

Podstawową częścią procesu produkcyjnego jest proces technologiczny. Ponadto w skład procesu produkcyjnego wchodzą procesy pomocnicze, jak proces magazynowania, transportu, kontroli i in.