Słownik meblarski

Prace konserwatorskie

Prace konserwatorskie – działania mające na celu zabezpieczenie i utrwalenie substancji zabytku, zahamowanie procesów jego destrukcji oraz dokumentowanie tych działań.

Jakie są rodzaje prac konserwatorskich?

Powszechnie stosowany jest podział na:

  • konserwację zachowawczą, która ma na celu chronić dany obiekt przed zniszczeniem i czynnikami wpływającymi na taki stan,
  • konserwację estetyczną, czyli przywrócenie zabytkowi pierwotnego wyglądu oraz funkcji.

Co ważne w przypadku konserwacji mebli – w odróżnieniu do renowacji mebli czy restauracji mebli – należy używać materiałów oraz technik wytwórczych wykorzystywanych w okresie powstania danego obiektu.

Co jest najważniejsze w pracach konserwatorskich?

Podczas prowadzenia prac konserwatorskich należy kierować się następującymi zasadami konserwacji mebli:

  • zachowanie substancji danego zabytku,
  • nieingerowanie/niezmienianie konstrukcji, wymiarów gabarytowych i funkcjonalnych mebli, kształtu oraz zdobnictwa danego zabytku,
  • wykorzystywanie technik konserwatorskich odpowiednich dla okresu powstania mebla.

Czym różni się prace konserwacja od renowacji?

Konserwacja mebli w odróżnieniu od renowacji mebli ma na celu wyłącznie zabezpieczenie danego obiektu przed zniszczeniem lub czynnikami wpływającymi na jego degradację (czynniki abiotyczne oraz czynniki biotyczne), a także utrwalenie substancji zabytku, przy jednoczesnym dokumentowaniu podejmowanych działań (dokumentacja konserwatorska).

Źródła:

  • Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.
  • Swaczyna I., Meble. Naprawa i odnawianie, Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne.